Monitoring en rapportage

Na het opladen van je digitale facturen verwerkt onze analysesoftware je verbruiksgegevens.


Dankzij onze uitgebreide marktkennis, de vergelijking met de verbruiksgegevens van onze klanten en onze onafhankelijke positie slagen we erin je contract naar waarde te schatten om vervolgens optimalisatieopties te zoeken. Die optimalisatie kan louter een kostenbeheersing of kostenbesparing zijn of betrekking hebben op de inhoud van je servicepakket. Voor een betere prestatie of efficiƫnter (kosten)beheer kunnen zich echter ook aanpassingen aan je hardware opdringen.


Adviesplan

De bevindingen uit onze analyse bespreken we in een gedetailleerd adviesplan.


Het wapent je met de nodige informatie om je telecom- en/ of datacontracten te (her)onderhandelen, interne afspraken te maken, een telecompolicy op te stellen, de dataconnectie tussen verschillende sites te reorganiseren, ...

Je kan dat zelf doen of een beroep doen op onze knowhow.


Management

Telecom expense management


Elke contractonderhandeling is een momentopname op basis van je activiteiten en het aanbod van de markt.
Dankzij ons softwareplatform krijg je toegang tot een gebruiksvriendelijk beheersinstrument dat je op elk moment gedetailleerde informatie kan verschaffen over je gebruik en de kosten die daaraan verbonden zijn. Het is de basis voor een goed onderbouwd en gedocumenteerd telecom expense management.


  • Kostencontrole
  • Beheer van alle nummers
  • Consulteren van het verbruik
  • Gedetailleerde rapportage
  • Mogelijkheid om te delegeren door groepen en sublogins aan te maken

Opvolging

Op basis van de verbruiksgegevens en kosteninformatie die we via ons onlineplatform verzamelen, geven we periodiek advies voor verdere optimalisaties.


Op die manier ben je zeker dat je van je provider steeds de service krijgt die je van hem verwacht, omdat het de service is die het best overeenkomt met de noden van je bedrijf.